Potrubí PVC KG hladké

Tyto roury a tvarovky lze používat pro odvod odpadních a splaškových vod z obytných budov, průmyslových a zemědělských objektů. Všechny roury jsou dlouhodobě stabilní, chemicky odolné a ekonomické. Materiály jsou odolné vůči hnití a korozi. Potrubí má velmi dobrou chemickou i mechanickou odolnost. Všechny prvky jsou lehké, dobře se s nimi pracuje a mají dobré fyzikálněchemické vlastnosti. Mají vysokou kruhovou tuhost. Vysokou teplotní odolnost. Mechanická odolnost při teplotách až do -20°C. Snadná pokládka, vysoká těsnost spojů. Snadné napojení na odpadní systém. Trubky je možné libovolně krátit a spojovat pomocí širokého výběru tvarovek. Odolnost trubek proti biologické korozi.

Venkovní kanalizace

Kanalizační potrubí z PVC je vhodné pro odvedení splaškových a dešťových vod, bývá většinou uloženo v zemi. Materiál pro výstavbu všech inženýrských sítí. Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky, které jsou vyrobené z tvrdého PVC, oranžové barvy. Kanalizační potrubí je uloženo v zemi tak, aby bylo chráněno vnějším mechanickým poškozením. Potrubí má velmi dobrou chemickou i mechanickou odolnost. Všechny prvky jsou lehké, dobře se s nimi pracuje a mají dobré fyzikálněchemické vlastnosti.

Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky vyrobené z tvrdého PVC oranžové barvy v průměrech od 100 mm do 500 mm. Roury jsou dostupné ve třech pevnostních třídách dle účelu použití. Systém rovněž zahrnuje rozsáhlý program čistících a revizních šachet z polyetylénu a polypropylénu včetně různých doplňků. Toto potrubí je určeno pro ležaté, v zemi uložené vedení odpadních a dešťových vod. Může být použito uvnitř i vně budov jak ve smíšeném, tak v odděleném provedení. Nemůže být použito pro kanalizaci, kde je stálá teplota vyšší než 60°C.