Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta je určena pro osazení vodoměrů a armatur vodovodních přípojek tak, aby byly snadno přístupné. Sváry plastové jímky jsou 100% pevné a těsné (dokazuje osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN750905, který se provádí po zhotovení nádrže). Vodoměrné Šachty jsou certifikovaný. Pro přívodní potrubí je ve vodoměrné šachtě osazeno hrdlo s otvorem dle požadovaného Ø potrubí, na přání zakazníka. Vodoměrná šachta se dá dovybavit potřebným vodoměrem.