Kompresory

Kompresor, nebo-li vzduchový motorek, je zařízení vyrábějící stlačený vzduch. Slouží jako zdroj vzduchu pro vnitřní filtry. Kompresory mají výkonný a hlavně tichý vzduchovací motorek. Stlačený vzduch se vyrábí stlačením atmosférického vzduchu s následnou úpravou, kterou se rozumí filtrace a sušení. Kompresor je zařízení, které stlačuje vzduch nasávaný z atmosféry. Kompresory se dělí podle druhu stlačování na mnoho druhů. Nejžádanější jsou pístové a šroubové. Kompresory se liší cenou, drahé bývají výkonnější a mají delší životnost. Čím má kompresor vyšší výkon tím je i hmotnost vyšší.

Oblast použití kompresorů

Tam kde je oblast malého tlaku výroby stlačeného vzduchu od 6 do 15 barů se používají jednostupňové a dvoustupňové mazané pístové kompresory a jednostupňové mazané šroubové a lamelové kompresory. Pro oblast středního tlaku od 16 do 40 barů se používají vícestupňové pístové kompresory, pro zvlášť velké výkony vícestupňové šroubové kompresory. Pístové kompresory slouží hlavně ke spouštění motorů větších výkonů a elektrocentrál. Dále se používají v průmyslu. Oblast velkého tlaku do 400 barů zahrneme turbokompresory velmi velkých výkonů. Používají se výhradně vícestupňové pístové kompresory, nebo příbuzné membránové kompresory. Oblast použití kompresorů jsou četné a rozmanité. Vhodné na skladování co největšího množství vzduchu do tlakových láhví s tlakem 200 a 300 barů, které používají hasiči a potápěči. Vysokotlaké kompresory se používají v elektrárnách, hutnictví, plynárenském průmyslu atd.

Řízení kompresorů

Úkolem řízení kompresorů má za úkol přizpůsobit výrobu stlačeného vzduchu odběru stlačeného vzduchu. U kompresoru rozlišujeme tři hlavní druhy regulace: přerušovaná regulace, regulace volnoběhu a regulace otáček.

Pístové kompresory

Písty se pohybují ve válcích lineárně protiběžně. Všeobecně se děje pohon pístů klikovým ústrojím s klikovou hřídelí a ojnicemi. Na jednom klikovém čepu může být uspořádáno až 5 ojnic. Řízení sání a výtlaku vzduchu se děje samočinně otvíranými a zavíranými ventily. Pístové ventily jsou jednoválcové a víceválcové. Kompresory jsou stojaté nebo do tvaru písmene V a W. Pístové kompresory dělíme podle počtu stlačovaných stupňů. Pístové kompresory mají společné znaky. Kompresor je dělaný na tlak 10 až 15 baru. Kompresory jsou kompletně vybavené všemi armaturami, jako je tlakový spínač pro plně automaticky provoz, ochrana motoru, pojistný ventil, manometr, odvzdušňovací ventil, zpětný ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a kulové kohouty. Motor má střídavý proud 400V. Při chodu má motor malé vibrace díky nízkému počtu otáček. Velký ventilátor má optimální chlazení.

Rotační šroubové kompresory

Rotační kompresor pracuje na principu, kdy se stlačovací prostory zmenšují rotačním pohybem. Rotační kompresory jsou jedno a dvouhřídlové rotační kompresory. Předností této soustavy je dokonalé hmotnostní vyvážení, kterými lze tyto kompresory zkonstruovat v provozu bez vibrací. Šroubové kompresory mají dva šroubovité rovnoběžně uspořádané rotory, které pracují na základě vytlačovacího principu. Rotory se zpravidla liší provedením hlavního a vedlejšího rotoru. Oba rotory se otáčejí ve stlačovací skříni, ale v protiběžném smyslu. Pojízdné šroubové kompresory se využívají na pohon pneumatického nářadí, bouracích kladiv, dopravě materiálů pneumatickou cestou, tryskacích zařízení, nebo při vyfukování zbytkové vody ze zalévacích zahradních systémů. Pojízdné šroubové kompresory se liší jmenovitým výkonem kompresoru. Využívá se jako zdroj vzuchu pro stříkací pistole, strojní omítačky. Šroubové kompresory se vstřikem oleje jsou v dnešní době nejmodernějším a nejhospodárnějším druhem výroby stlačeného vzduchu.

Rotační lamelové kompresory

Rotační lamelové kompresory jsou kompresory, kde se stlačovací prostory zmenšují rotačním pohybem. Hlavní součástí kompresoru je jednohřídlová, jednostupňová vícekomorová stlačovací jednotka chlazená a mazaná vstřikem oleje. Je složená ze ze statoru a rotoru s vysouvajícími se lamelami. Litinové lamely kloužou po olejovém filmu pracovní plochy statoru. Oběh oleje zajišťuje vnitřní přetlak stroje. K výkonu není použito žádné mechanicky poháněné olejové čerpadlo. Předností těchto souprav je dokonalé hmotnostní vyvážení, kterým lze tyto kompresory zkonstruovat v provozu bez vibrací.

Bezmazné kompresory

Používají se v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Pracují na principu stlačeného vzduchu. Bezmazné kompresory s norným pístem a membránové kompresory malých výkonů, dále křižákové pístové kompresory, které byly vyvinuty pro průmyslová použití. Všechny tyto kompresory mají vzhledem k mazným kompresorům podstatně horší účinnost. V oblasti pístových kompresorů existují další zajímavá provedení, které se používají ve zvláštních oblastech použití.

Membránové kompresory

Kompresory zajišťují stlačování téměř všech plynů bez nebezpečí znečištění olejem a jinými nečistotami. Sada kovových membrán je uváděna do pohybu hydraulicky a zajišťuje naprosté oddělení hydraulického a plynového prostoru. Mívají třístupňovou verzi až 500 bar.

Nízkotlaké kompresory - dmychadla a turbokompresory

Kompresory jsou dmychadla, kterými se vyrábí stlačený vzduch malého přetlaku. Ten se většinou používá pro transport plynu nebo sypkých hmot, v čističkách odpadních vod, provzdušňování vody atd.. Na trhu je mnoho druhů dmychadel, lamelová, zubová, Rootsová nebo dmychadla s bočním kanálem.

Lamelová dmychadla

Pracují na stejném principu jako rotační lamelové kompresory, jsou jen konstrukčně uzpůsobeny k výrobě většího množství stlačeného vzduchu o menším přetlaku. Dmychadla jsou mazaná olejem, jedná se o kovové lamely. Také se používají lamely bezolejové. Jsou většinou chlazená vzduchem. Lamelová dmychadla dosahují přetlaku až 2 bar.

Zubová dmychadla

Pracují na principu stlačování vzduchu pohybem do sebe zapadajících zubů, vyrábějí se jednostupňová nebo dvoustupňová, většinou chlazená vzduchem. Dosahovaný přetlak 2 bar.

Rootsová dmychadla

Rootsová dmychadla se používají jak na stlačování vzduchu tak i agresivních a výbušných plynu. Rootsová dmychadla dosahují až 0,5 bar přetlaku.

Dmychadla s bočním kanálem

Dmychadla se vyrábějí jednostupňová nebo dvoustupňová, dosahují přetlaku až 0,5 bar.

Turbokompresory

Turbokompresory vyrábí také stlačený vzduch malého přetlaku ale dodávají velké množství tohoto vzduchu. Turbokompresory jsou většinou bezolejové (olej který maže převody nemůže přijít do styku se stlačovaným vzduchem) a často jsou chlazené vodou.