Elektrocentrály

Elektrocentrály jsou agregáty, které dodávají elektrickou energii v místech, kde není žádná přípojka. Také se používají jako záložní zdroj, na místech, kde si nemohou dovolit být bez výpadku elektrické energie. Mezi taková důležitá místa patří nemocnice, letiště, podniky, elektronické informační systémy, všude tam, kde by výpadek dodávky elektrické energie mohl způsobit škody na zdraví lidí, majetku, ekonomice a důležitých výrobních provozech. Elektrocentrály jsou vybavené generátorem, který je spojen s motorem hřídele, pro tvorbu elektrické energie. Tyto agregáty se na trhu objevují se čtyřmi druhy paliva. Spalovací motor může být benzínový nebo naftový, generátor může být dynamo, nebo také alternátor. Další elektrocentrály jsou na plyn LPG, nebo olej. Záložní agregát je vhodné instalovat i v pohotovostním režimu, kdy se okamžitě spouští při přerušení dodávky elektrické energie.

Elektrocentrály

Elektrocentrály zařízení, které generuje elektrický proud. Skládá se ze dvou částí z hnacího motoru a hnacího generátoru. Motory generátorů jsou dvoutaktní nebo čtyřtaktní. Generátor dělíme na jednofázové a třífázové. Jednofázové využíváme na drobné domácí spotřebiče. Třífázové na elektromotory, hospodářské stroje atd.

Motorgenerátor MTG je zařízení pevně spojeného motoru a generátoru v jeden celek. Používá se pro výrobu elektrické energie z motoru na generátor. Elektrocentrály dělíme na mobilní a stacionární. Mobilní elektrocentrály jsou složené z trubkového rámu, ve kterém je pevně spojený motor s generátorem. Mobilní generátory nepřekračují hmotnost 100kg. Stacionární elektrocentrála je složená z pevného kvádrovitého rámu, na kterém je umístěno motorgenerátorové soustrojí. Uvnitř rámů bývá umístěná palivová nádrž. Elektrocentrály mívají hmotnost od 150kg výše. Dále se elektrocentrály rozdělují na jednofázové elektrocentrály 230V a pro vyšší výkon se využívají třífázové elektrocentrály 400V. Jedním z nejdůležitějších parametrů u elektrocentrál je, že agregáty ani při plném jmenovitém zatížení nepracují na pokraji sil a uváděné technické parametry splní s rezervou. Mezi důležité parametry patří maximální doba provozu elektrocentrály do doby než v palivové nádrži dojde palivo. Parametry závisí na spotřebě motoru a na objemu palivové nádrže. Důležitá je také hlučnost agregátů. Pokud je elektrocentrála v blízkosti obytných budov musíme dbát na místní hlukové hygienické normy. Pro tento účel se používá kapotované motorgenerátory/soundproof/ které jsou výrazně tišší než klasické nekapotované /open/. Startování agregátů závisí na použitém motoru. Menší benzínové elektrocentrály se startují pomocí lana, jako u zahradních sekaček. Větší benzínové a menší naftové se startují pomocí elektrického startéru, pomocí klíčku nebo tlačítka. Velké elektrocentrály jsou od určitého výkonu automaticky osazovány elektrickým startérem. Agregáty jsou spolehlivé a vybavené moderními technologiemi. V naší nabídce najdete elektrocentrály nejlepších značek.

Výbava a příslušenství

Příslušenství se liší podle jednotlivých modelů motorgenerátorů.
Externí palivová nádrž - pro rozšíření standardní nádrže a prodloužení doby zálohy motorgenerátoru
Ekologická jímka - vodotěsně svařená "vana" která se dává pod motorgenerátor, její objem musí dokázat pojmout všechny kapaliny v motoru, používá se pro stoprocentní zamezení úniku ropných látek. Některé motorgenerátory mají plastovou palivovou nádrž umístěnou ve vodotěsně zavařeném rámu soustrojí který slouží rovněž jako záchytná (ekologická) jímka
Předehřev motoru (preheater) - topné těleso které se umísťuje na blok motoru aby v zimních měsících nevychlad natolik že půjde hůře startovat. Některé předehřevy zahřívají přímo blok motoru, jiné zahřívají chladící kapalinu a tím i vnitřek motoru. Předehřev potřebuje stálé napájení z el.sítě.

Druhy elektrocentrál

Motory elektrocentrál jsou rozděleny na benzínové, naftové, plynové a olejové.

Benzínová elektrocentrála

Tyto elektrocentrály bývají nejrozšířenější a nejpoužívanější na našem trhu. Agregáty mají nižší hmotnost a kompaktnější rozměry. Jsou určené pro krátkodobé napájení menších jednofázových spotřebičů a záložních zdrojů jako je například rodinný dům, nejdůležitější zařízení napájené elektřinou, domácí vodárny, mrazáky, ledničky, osvětlení atd. Agregát využijeme na zahradě, také ve stavebních firmách stavebnictví a opravárenství.

Naftová elektrocentrála

Dieslové elektrocentrály mají vysoký výkon a jsou konstrukčně řešeny pro dlouhodobé provozy. Dobře se využijí na celodenních prácích na stavbách a jiných firmách s napájením několika jednofázových nebo třífázových spotřebičů. Tyto agregáty mívají větší rozměry a také vyšší hmotnost. Můžeme je použít jako záložní zdroj pro rodinný dům a zahradu.

Plynová/LPG elektrocentrála

Tyto elektrocentrály mají stejnou výkonnost, jako agregáty benzínové s tím, že se jedná o daleko ekologičtější provoz. Plynové elektrocentrály mají 3x nižší provozní náklady než benzínové agregáty. Jsou šetrnější k přírodě, protože spalují kapalný propan butan LPG i zemní plyn NG. Používají se v rodinných domcích, zahradách, stavebních a opravárenských firmách.

Olejová elektrocentrála

Tento typ agregátů je určený výhradně do průmyslových podniků. Můžou se s nimi napájet také menší stavby. Slouží jako záložní zdroj při výpadku elektrického proudu. Agregáty spalují pohonnou látku, čímž se rozumí pohonný olej.

Jakou elektrocentrálu zvolit na rodinný dům, chatu, či chalupu?

Na každou nemovitost je nejvhodnější variantou benzínová elektrocentrála, díky svým rozměrům a hmotnosti. Než budete elektrocentrálu kupovat je důležité si spočítat odběr spotřebičů+rezervu, které budeme elektrocentrálou napájet, aby nedocházelo k neustálým výpadkům kvůli přetížení.

Využití elektrocentrály

Elektrocentrály jednofázové a třífázové. Agregáty jsou ideálním zdrojem stabilního napětí na stavbách v terénu, montážních pracích a mobilních servisních jednotkách. Jsou vhodné také na rodinné domy, chaty a zahrady. Regulace systému napětí umožňuje napájení elektrického nářadí a elektromotorů, osvětlovacích a topných těles a také svářecích agregátů.

Konstrukce elektrocentrál

Elektrocentrály jsou usazeny v masivním ochranném rámu, které je chrání před poškozením. Obsahují synchronní alternátor s kvalitním vinutím, odolným tepelným náporům při dlouhodobé zátěži. Elektrocentrály s výkonem nad 2kW mívají také digitální měřič motohodin, který zjednodušuje odečet servisních intervalů a odpracovaných ho¬din. Všechny agregáty jsou vybavené automatickým systémem kontroly stavu oleje, který v případě nízké hladiny motor vypne a zabrání tak jeho poškození.

Bezpečnost elektrocentrál

Elektrocentrály patří mezi bezpečné zařízení, ale i tady musíme dodržovat všechny zásady bezpečnosti. Aby elektrocentrály patřily mezi bezpečné zařízení musí splňovat tyto podmínky. Chráníme tak obsluhu i uživatele před úrazem elektrickým proudem. Správným uzemněním a proudovým chráničem. Ochrana uzemnění, měla by mít na elektrocentrále bod, na které je možné umístit zemnící vodič. Pokud elektrocentrála není uzemněná, může se stát, že ochrana pomocí jističe nebude vůbec fungovat. Pokud je elektrocentrála chráněná proudovým chráničem, můžeme provozovat elektrocentrálu i v místech, kde není možné ji uzemnit, například na půdě.