Čerpadla

Čerpadlo neboli pumpa je vlastně hydrogenerátor, mechanický stroj, který dodává energii tekutině, která skrz něj protéká. Každé čerpadlo bývá poháněno nějakým motorem. Čerpadlo je složené z pohonné hmoty a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii. Čerpadlo slouží k dopravě vody. V dnešní době využíváme čerpadla sestavená na mnoha konstrukcích v domácnostech, na zahradě, v zemědělství, v průmyslu, dopravě a mnoha dalších odvětvích. Čerpadla mají široké využití a každé funguje na jiném principu. Můžeme s nimi čerpat pitnou vodu, pro domácnost, dešťovou vodu ze sudu, zalévat, odstranit vodu ze sklepa, použijeme je k čerpání spodních a odpadních vod a mnoha dalších. Čerpadla na vodu jsou napájená ze sítě. Čerpadla a domácí vodárny jsou vyrobeny nejmodernější technologií s kvalitní tepelnou ochranou motoru, keramické ucpávky, měděná vinutí motoru a další kvalitní materiály. Naše nabídka čerpadel různých výkonů pro různé účely uspokojí opravdu každého.

Podle čeho čerpadlo vybíráme

Při výběru čerpadla se musíme zaměřit na výstupní tlak čerpané kapaliny. Tím se rozumí do jaké výše má být voda vytlačena – převýšení. Dále je důležitý průtok čerpané kapaliny. Čerpadla dělíme na zásobovací a evakuační. Čistota čerpané kapaliny. Čerpaná voda může být čistá, zakalená, nebo kalná. Nakonec se zaměříme, kde čerpadlo budeme využívat v domácím prostředí, na zahradě, nebo ve firmě, v nějakém průmyslu.

Čerpadlo volíme podle typu čerpané vody

Podle typu dělíme ponorná čerpadla na čerpání čisté vody, mírně zakalené, nebo kalné, určené pro čerpání kalů, septiků atd. Při výběru čerpadla se zaměříme na výstupní tlak čerpané kapaliny, průtok čerpané kapaliny, čistota čerpané kapaliny, náročnost provozu.

Čerpadla na čistou vodu

Tyto druhy čerpadel jsou vhodné do domácnosti, na chaty a chalupy. Jsou určená jen na čerpání čisté vody, bez různých nečistot. Jakékoliv drobné nečistoty mohou tento druh čerpadel poškodit. S tímto čerpadlem můžeme také napouštět bazén.

Čerpadla na čistou a mírně zakalenou vodu

Tento druh čerpadel je vhodný na čerpání mírně zakalené vody. Můžeme s nimi čerpat i drobné nečistoty, například písek. Může je použít na zalévání zahrad na chatách a chalupách, čerpat vodu z náhonů, potoků a rybníku. Malé nečistoty čerpadlu neuškodí, ale velké ho mohou zbytečně poškodit.

Kalová čerpadla

Kalová čerpadla mají široké použití. Můžeme je použít na čerpání čisté vody ale také značně znečištěné.

Kalová čerpadla jsou vhodná na čerpání vody, nebo kapaliny, která obsahuje velké množství nečistot, septiky, jímky atd. Kalové čerpadla jsou také nazývána jako "kalovka". Tato čerpadla nedisponují velkou dopravní výškou, proto jsou používaná do výkopů a bazénů, kde je hladina čerpané kapaliny nižší.

Kalová čerpadla se používají při čerpání znečištěné kapaliny. Čerpadlem odstraníme zakalenou vodu ze sklepů, jímek, septiků, studny, kanalizace aj. Kalové čerpadlo je nezbytným pomocníkem a vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, jako je nerezová ocel, litina, měď, technopolymery. Kalové čerpadlo by nemělo chybět u žádného rodinného domu. Kalová čerpadla se používají do hloubky 8 metrů. Kalová čerpadla dělíme na ponorná, povrchová a samonasávací. Dále máme kalová čerpadla s benzínovým motorem.

Kalové čerpadlo ponorné
Tento druh čerpadel se používá pro čerpání splašků, znečištěné vody a fekálií. Tato čerpadla jsou vyrobená z litiny nebo nerezu. Mívají velice výkonný motor a jsou vybaveny oběžným kolem s řezacími noži.

Kalové čerpadlo povrchové
Tento druh čerpadel je vhodný pro čistou nebo lehce znečištěnou vodu, z obsahem znečištěných částí do 1,5cm. Například z domácností z myček, čištění masa, ryb a zeleniny. Také z praček. Čerpadlo odčerpává tekuté mýdlo, šampón a jar. Dále tento typ čerpadel použijeme u bazénu, nádrží při vyčerpávání vody. Tento druh čerpadel využijeme v domácnosti a také v průmyslu.

Samonasávací kalová čerpadla
Tato čerpadla jsou vhodná na čerpání vody z potoků, řek, jezírek, rybníků. Jedná se o znečištěnou vodu také v zemědělství, stavebnictví, odpadní vody. Samonasávací čerpadla si umí poradit s lehce zavzdušněným potrubím a dokáží odsát vzduchové bubliny. Tento typ čerpadel používáme jako čerpadlo na vodu, pro čerpání čisté vody, nebo lehce zakalené.

Zásobovací- tlakovací čerpadla

Tento typ čerpadel se zaměřuje na čerpání čisté nebo mírně zakalené vody z větších hloubek, např. ze studny. Čerpadla jsou užší a delší. Zásobovací čerpadla dělíme na čerpadla rotační, která jsou schopná dopravit vodu z hloubky 40 metrů. Do větších hloubek až 100 m používáme čerpadlo speciální rotační odstředivé a vřetenové čerpadlo.

Evakuační – přečerpávací čerpadla

Tato čerpadla jsou vhodná na rychlé napouštění a vyčerpání vody. Můžeme s nimi napouštět a odčerpávat bazény, různé nádrže aj. Přečerpávací čerpadla se vyrábějí na čistou vodu i mírně zakalenou až kalnou. Tato čerpadla jsou schopná za hodinu odčerpat až 20 tisíc litrů vody. Čerpadla se dobře uplatní při povodních u zaplavených sklepů.

Hlubinná čerpadla

Tento druh čerpadel je určený k čerpání vody ve velkých hloubkách, jejíž hladina je níže než 9m. například do studny. Čerpadla jsou vyráběná z velmi kvalitních materiálů. Plášť z nerezu a špičkové motory s velmi dlouhou životností. Tato čerpadla mají sací trubku minimálně 10 cm s maximální vytlačenou výškou 63 m. Čerpadla od 5 do 8 barů dokáží vytlačit vodu až do 80m. Tato čerpadla jsou vhodná pro zásobování rodinných domků pitnou vodou.

Zahradní čerpadla

Zahradní čerpadla jsou určená pro ekologické a ekonomické využívání vody. Čerpadla jsou vhodná na plnění nebo vyprazdňování vody. Tato čerpadla jsou většinou tichá a proto je můžeme použít v obytné zóně, kde je třeba dodávat vodu do domu, chaty, či chalupy. Můžete s nimi přečerpávat, zavlažovat a provádět úklid tlakovou vodou. Čerpadlo využijeme nejen na zahradě, ale také domácí kutilové. Čerpadla zvládnou přečerpávání a odčerpávaní čisté pitné vody i znečištěné vody. Čerpání a zalévaní dešťovou vodou, čerpání vody z potoků, rybníků, řek, čerpání vody do vodotrysků, zahradních potůčků, vyčerpání bazénu atd.

Zahradní čerpadla slouží k cirkulaci vody a to formou nasávání nebo vytlačování. Tato čerpadla většinou disponují rychlostí průtoku, vysokým tlakem, nízkou hmotností a minimální hlučností při práci. Zahradní čerpadlo volíme podle toho, jakou vodu budeme čerpat, zda pitnou, užitkovou nebo dešťovou. Pokud budete čerpat vodu pitnou, tak je vhodné volit čerpadlo povrchové nebo ponorné. Zahradní čerpadla pro čerpání užitkové vody by měla mít sací koš, který zabrání vniknutí nečistot apod. Jezírková čerpadla bývají motorová, benzínová a naftová.

Co všechno má mít zahradní čerpadlo

Čerpadlo má mít správný příkon, kapacitu vyčerpané vody v litrech za hodinu, dostatečnou dopravní výšku a tlak. Zahradní čerpadlo může být limitováno teplou vodou. V našem internetovém obchodě nabízíme značky čerpadel. Abychom vybrali to správné čerpadlo musíme se při koupi zaměřit . Při výběru čerpadla se zaměříme na provozní bod, tím se rozumí požadovaný průtok při dopravní výšce. Tím docílíte toho, že vám poteče voda s požadovaným průtokem a tlakem. Dopravní výškou se rozumí součet sací a vytlačené výšky. U ponorných čerpadel se vytlačená výška rovná výšce dopravní, to znamená, že se rovná nule. Voda tak nemá při výtoku žádný tlak.

Čerpadla pro jezírka

Toto čerpadlo můžete použít na vytvoření působivé fontánky, která vám bude dobře provzdušňovat vodu. Čerpadlo je velice tiché a spolehlivé. Je vhodné pro zavlažování a zalévání zahrady, pro čerpání vody z rozvodu, dešťové vody a také vody z bazénu. Také můžeme toto čerpadlo využít na zahradní sprchy, nebo zvýšení tlaku vody do postřikovačů.

Rozdíl mezi normálním a samonasávacím čerpadlem

Rozdíl čerpadel je v tom, že pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí, samonasávací čerpadlo je schopno si vodu nasát samo, normální čerpadlo se musí zavodnit včetně potrubí. Samonasávací čerpadla mohou vodu čerpat do sací výšky XX m

Rozdíl mezi domácí vodárnou a samotným čerpadlem

Spočívá v ovládání chodu při odběru vody. Domácí vodárna zajišťuje trvalý tlak vody, vodárna se zapíná a vypíná při odběru automaticky. Při použití samotného čerpadla máte tlak v rozvodu vody, teprve když čerpadlo zapnete. Vypnutí čerpadla, které musíte provést vy, ukončení odběru vody.

Co je důležité při výběru čerpadla

U čerpadel je jedno jaký elektromotor je pohání. Důležitý je počet otáček. Největší rozdíl je v počtu elektrických vodičů potřebných k připojení elektromotoru. Každá z vyráběných elektromotoru na 230 V a 400 V má své klady i zápory, nemají vliv na výkon čerpadla, při stejném počtu otáček u obou. Napětí motoru 400V, se více upřednostňuje pro třífázový proud. Tato čerpadla vyžadují jištění. V případě výpadku fáze, bouřka, silný vítr, může dojít k poškození motoru. U elektromotoru 230V se motor nepoškodí, protože nebude zapnut.

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

To je stav čerpadla, kdy čerpadlem neproudí voda, a je do něj nasáván vzduch. U těchto čerpadel záleží na zvoleném druhu a jeho konstrukčním řešení., jak dlouhou dobu vydrží bez poškození.

Domácí vodárny

Domácí vodárny jak již název napovídá splňují veškeré potřeby zákazníka na zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou. Je to prakticky zařízení pro dopravu a úpravu vody z vlastního zdroje do domovního vodovodu. Vlastním zdrojem může být nádrž na dešťovou vodu, studna nebo vodní tok. Domácí vodárny se uplatní všude tam, kde je zapotřebí dlouhodobé a spolehlivé zásobování vodou v domácnostech na chatách, chalupách a zahradách. Domácí vodárna je sestavená ze samonosného čerpadla, tlakové nádoby a tlakového spínače. Nabízíme také čerpadla s kombinací čerpadla ponorného a tlakového spínače, tlaková nádoba nemusí být součástí tohoto modelu. Domácí vodárny jsou zapotřebí všude tam, kde není možnost napojení na veřejný vodovod, nebo tam, kde to je dobré z hlediska uživatele. Domácí vodárny mají čerpadla samonasávací nebo odstředivá, ovládaná tlakovým spínačem. Tlaková nádoba by měla být tak velká, aby se zapnula maximálně 6 x za hodinu. Domácí vodárny udržují potřebný tlak ve vodovodním řádu. Domácí vodárnu vybíráme podle druhu vodního zdroje a také podle využití čerpané vody.

Domácí vodárny – vodní automaty s presscontrolem
Tento druh domácích vodáren je skládá ze samonasávacího nebo ponorného čerpadla řízená presscontrolem, který chrání čerpadlo proti poškození chodem na sucho. Tento typ domácích vodáren bez takové nádoby je vhodný na trvalý odběr vody, zavlažování a jiné. Čerpadlo jede na stálý plný výkon.

Vodárna s frekvenčním měničem
Tyto vodárny jsou vybaveny samonasávacím nebo ponorným čerpadlem, řízená frekvenčním měničem s malou tlakovou nádobou. Tento měnič udrží tlak v požadované hodnotě a také reguluje otáčky čerpadla podle toho, jaké množství vody odebíráme. Tento druh čerpadel je vhodný pro objekty a závlahové systémy. Všude tam, kde potřebujeme úsporné energetické řešení, střídání malých a velkých odběrů.

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem a tlakovou nádobou
Domácí vodárny s ponorným čerpadlem najdou nejlepší uplatnění pro čerpání ze studní, hlubších než 8m. Tlaková nádoba domácí vodárny může být umístěná v odvětrané šachtě nad vrtem, pokud je tam místo. Umístit ji můžeme také doma. Blízko tlakové nádoby by neměl byt instalován spínač a manometr.

Čerpadla ELPUMPS

Společnost ELPUMPS Ltd. byla založena v roce 1994, během pouhých několika let si značka Elpumps vydobyla velmi silné postavení na trzích východní Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko, atd.), kde si široké vrstvy uživatelů oblíbily, dnes již pověstnou, odolnost a trvanlivost produktů Elpumps, zkombinovanou s velice příznivými cenami. Dnes Elpumps každým rokem expanduje do dalších zemí, nevyjímaje velmi náročné trhy západní Evropy nebo USA. Její produkty jsou velice populární mezi specializovanými prodejci.

Výrobní náklady však v žádném případě nejsou snižovány používáním levných komponentů. Právě naopak. Motory jsou vlastní konstrukce s pevně stanoveným počtem a průřezem vinutí a kvalitativní třídou mědi, měděné vinutí motoru nejvyšší jakosti dovážené z Francie, elektronika je od společnosti AEG, nadproudová ochrana Microterm z Německa, špičkové kabely z Itálie, nerezové pláště INOX jsou z nejkvalitnějších evropských sléváren a tak by se dalo pokračovat.

fyzická kontrola každého jednotlivého vyrobeného stroje, která se děje přímo ve výrobním závodě na konci výrobní linky. Každý stroj prochází zkouškou těsnosti, funkčnosti a bezvadné funkce všech elektrických či elektronických obvodů. Do obchodů se tak dostanou pouze odzkoušené stroje.

Dokonalé funkčnosti i uváděným technickým parametrům můžete 100% věřit. Každý výrobek prochází náročnými zkouškami a posouzením prestižní německou společností TÜV a získává certifikát GS (Geprufte Sicherheit).